Flexibilita & spolehlivost

Mezi hlavní pozitivní stránky společnosti patří flexibilita ve změně výrobního plánu dle požadavků zákazníka, a to i během jednoho dne.

O společnosti

Společnost MALA CNC s.r.o. byla založena v roce 2016 a nachází se ve středočeském kraji ve městě Benešov, který je vzdálen 50 km  jihovýchodně od hlavního města České republiky. Hlavním výrobním
programem je sériové a zakázkové víceosé CNC soustružení a frézování převážně hliníkových, odlitků, výkovků a profilů podle zadání zákazníka. Rozměrové ověření shody obrobku s výkresovou dokumentací je prováděno na 3D měřícím zařízení a pomocí konvenčních měřidel.

Cílem společnosti je spokojenost zákazníka z pohledu požadované kvality, termínové kázně, komunikace a spolupráce se zákazníkem v optimalizaci výroby.

Dle požadavku zákazníka
dokáže společnost v kooperaci zajistit:

Následné procesy jako je lakování, eloxování, pasivace, popřípadě jiné povrchové úpravy.

Odlévání odlitků pomocí gravitační
a nízkotlaké technologie.

Odlitky lité do pískových a sádrových forem.